Błogosławione niech będą progi naszych domów
I błogosławione niech będą zbocza świętej Ślęży
Błogosławione niech będą zręby Wielkiej Arkony
A Weles niech zasiądzie przy naszym ogniu
Pośród dobrych ludzi

 

WOŁCH POLECA: